HKSS – Hájsky klub športovej speleológie

Hirkolezeni 2016

HirkolezeniPozor, zmena lezeckej steny – Rozlomity klub Košice, Študentská 1, Košice.

1. Kategórie
-Ženy
-Dôchodcovia nad 60
-Muži
-Nad 100 kg
-Deti do 12 rokov

2. Disciplíny – Trasy
– kvalifikačný trenažér
– trenažér SRT na čas pre mužov
– trenažér SRT na čas pre ženy, dôchodcov nad 60 a nad 100 kg
– trenažér pre deti.

3. Bezpečnosť
-Musia byť dodržané pravidlá SRT.
-Na trenažéri pre mužov môže byť pretekár istený druhým lanom, ale musí dodržiavať pravidlá SRT.
-Na trenažéri pre pre ženy, dôchodcov nad 60 a nad 100 kg, je istenie druhým lanom povinné.
-Jediná výnimky z pravidiel SRT je možnosť nepoužiť počas závodu ochrannú prilbu.

4. Pokusy, hodnotenie a časomiera
– Absolvovanie kvalifikačného trenažéra.
– Počet pokusov za cely deň nie je obmedzený.
– Hodnotí sa najlepší čas.
– Štart-zdvihnutie sa zo zeme.
– Cieľ-dotyk so zemou ……… .mimo pádu na zem ….
– Porušenie pravidiel SRT-neplatný pokus.

5. Vyhodnotenie a ceny
– Každá kategória má 1,2,3 miesto, diplom a pohár.
– 1.miesto-Voucher na nákup podľa vlastného výberu za 50,-Eur z e-shopu www.meanderpro.sk
– 2.miesto-Voucher na nákup podľa vlastného výberu za 30,-Eur z e-shopu www.meanderpro.sk
– 3.miesto-Voucher na nákup podľa vlastného výberu za 20,-Eur z e-shopu www.meanderpro.sk
Ak cena vybraného tovaru je vyššia ako hodnota Voucheru, je možné rozdiel doplatiť.

1. Občerstvenie
V priestoroch lezeckej steny je možnosť si zakúpiť občerstvenie.